Etiket: uzaktan algılama

FOTOGRAMETRİ ve UZAKTAN ALGILAMA

0
Eski Yunanca’ dan batı dillerine giren fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos (Işık) + Grama (Çizim) + Metron ( Ölçme) Buna göre: Işık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme) anlamına gelmektedir. Fotogrametri: Fotografik görüntüleri, elektromanyetik enerji ışınım paketlerini ve diğer […]
Read More